home
linkedin-logo1
360test.nl - Testcenter voor 360 graden feedback
Contact
Bibliotheek Groepsdynamiek
Afspraken maken

| Home | Interventies | Wetten & Theorieën | Teamontwikkelingsmodellen | Voor bedrijven | Games |
Gratis Testcenter voor Teamtests |Groepsdynamiek ABC | Doen! | Trainingen & Cursussen | Onderzoekers |

Afspraken maken

Het maken van afspraken in een team kan verduidelijkend en voorkomend werken bij problemen en conflicten. De afspraken kunnen gaan over communicatie, omgang met elkaar en uit te voeren taken. Deze worden gemaakt tijdens een formeel overleg met alle betrokkenen, zodat een ieder deel kan nemen aan het overleg en besluitvorming. Naast het formele overleg is informeel overleg vrijwel onmisbaar voor de effectiviteit en tevredenheid.

Tijdens een samenwerking is het van groot belang dat er goede en heldere afspraken worden gemaakt. Een slechte of onheldere afspraak zal leiden tot meer negativiteit omdat het nakomen ervan vaak niet of gedeeltelijk gebeurd. Een goede afspraak kan worden gezien als het maken van een besluit

Valkuilen:

  • Té strak omgaan met regels en afspraken. Dit kan belemmerend werken. In sommige gevallen is flexibiliteit nodig
  • Bij een teveel aan afspraken verlies het zijn effectiviteit

 

 

 

 

 

 

 

 

Teamvorming, teamontwikkeling en teambuilding vindt u bij:
Gratis teamtests op www.360test.nl


Voor vragen, trainingen en advies: info@groepsdynamiek.nl
© 2007-2021