home
linkedin-logo1
360test.nl - Testcenter voor 360 graden feedback
Contact
Bibliotheek Groepsdynamiek
de organisatiecoach

| Home | Interventies | Wetten & TheorieŽn | Teamontwikkelingsmodellen | Voor bedrijven | Games |
Gratis Testcenter voor Teamtests |Groepsdynamiek ABC | Doen! | Trainingen & Cursussen | Onderzoekers |

De Organisatiecoach
Deel 2 van de coachingbox van Marijke Lingsma

De inhoud in het kort
Deze tweede aflevering van de Coachingbox gaat dieper in op de organisatiecoach. Volgens de auteur is de organisatiecoach een nieuw begrip, wat als voordeel met zich meebrengt dat “ideeŽn nog de vrije loop kunnen nemen”. En dat is wat in deze aflevering precies gebeurt. Want hoewel de organisatiecoach stevige wortels heeft in het Lerende Organisatie-denken van Peter Senge, krijgt de organisatiecoach in spe met dit luisterboek nog geen stevige voeten aan de grond.

We zullen dit eens aan nader onderzoek onderwerpen.

De veerkrachtige organisatie
Volgens de auteurs hebben de thema’s organisatiecoach en de veerkrachtige organisatie met elkaar te maken. De veerkrachtige organisatie is een organisatie met drie belangrijke kenmerken: “de realiteit onder ogen zien, waarde en betekenis er aan toekennen en de consequenties accepteren en er naar handelen”. Organisatiecoaches houden zich bezig met het veerkrachtig maken van organisaties. Hoe zij dat doen? Organisatiecoaches “zijn niet bang voor onbekende, zeg maar bedreigende situaties. Sterker nog: ze houden er altijd rekening mee. Ze buigen mee met iedere organisatiebeweging, zůnder te breken”.

Voor mij is dit nogal een abstract begin van een luisterboek, maar het intrigeert wel. Nog even verder luisteren dus.

Intrinsieke organisatiewaarden en authentieke organisaties

Abstract blijft ook het vervolg. Het waardenstelsel van de organisatie, een ‘ethical mind’, waarbij het draait om normbesef en het onderscheid tussen wat goed en fout is. De “intermezzo’s” waarbij de praktijk aan het woord komt, zijn het luisteren waard, verluchtigen enigszins, maar ik blijf nog met een gevoel van onbehagen zitten. Is dit wat een organisatiecoach doet, of moet doen? Nou nog ťťn poging dan.

Een coach is authentiek, en dat moet ook want we willen een authentieke organisatie creŽren, net zoals we de veerkrachtige organisatie belangrijk vinden. In het verhaal worden voorbeelden genoemd van wat zij “discongruente bedrijven” noemen. Voorbeelden hiervan zijn bedrijven die financieel niet solide zijn of een groot verloop van medewerkers kennen. Wat doet nu een organisatiecoach in dit proces? Het luisterboek:“In dit proces is de organisatiecoach achtereenvolgens blootlegger alias ‘bewustmaker’ of verbinder die er een logisch en consequent geheel van maakt, alias spoorzoeker die discongruenties ontdekt en die zo de organisatie weer in balans brengt”. Het is aardig filosofisch en daarmee interessant, praktisch wordt het nooit. Snel door naar het systeemdenken.

Systeemdenken

Dit is bekend terrein. Het is ook niet per se het terrein van de organisatiecoach. Ook de hulpverlener in de zorg, de sportleraar en communicatietrainer kan hier zijn voordeel mee doen. Maar het is belangrijke materie en het wordt helder verwoord in het luisterboek. Het is onmisbare bagage voor elke begeleider van groepen. De auteurs merken terecht op dat systeemdenkers veel tekenen: schema’s, ‘loops’ en pijlen die verbindingen weergeven. Een luisterboek leent zich hier niet als beste voor.

Conclusie

In de inleiding van het luisterboek wordt verwezen naar het experimentele, vrije karakter van deze aflevering. Het blijkt meer dan waar te zijn. Dit luisterboek kenmerkt zich door een hoog filosofisch en abstract gehalte dat ik eerder in een laatste aflevering zou verwachten: “verder nadenken over het coachvak”, dan in een tweede aflevering, waarin nog zoveel basiskennis van het coachvak te behandelen is. Gelukkig is tijd ingeruimd voor een heldere uiteenzetting van het systeemdenken, een in mijn ogen essentieel onderdeel van het coachvak.

Ir. Sven Laudy is bedrijfskundige met een specialisme in groepsdynamica en is medeontwikkelaar van 360test.nl, een testcentrum voor team en teamontwikkeling. Hij is coach (geweest) van diverse teams van recreatief niveau tot subtop.

Meer informatie over de cd
- De gehele coachingbox
- De Organisatiecoach

Meer informatie over coachen

Teamvorming, teamontwikkeling en teambuilding vindt u bij:
Gratis teamtests op www.360test.nl


Voor vragen, trainingen en advies: info@groepsdynamiek.nl
© 2007-2021